آموزشگاه های آزاد


حدیث روزآمار بازدید از سایت

بازدیدهای محتوا : 1287606

فیش حقوق

لیست مجموعه کتابهای در دست چاپ توسط سازمان

 کلیک کنید                                                     لیست کتابهای که سازمان در دست چا پ دارد


  • وزارت کار وامور اجتماعی
  • سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
  • پرتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای
  • سامانه آموزش مجازی
  • کتابخانه دیجیتال
  • اعلام نتایج آزمون های هماهنگ
  • زمانبندی آزمونهای هماهنگ مرکز
  • اداره کل آموزش فنی وحرفه ای کردستان

.

Modificar el tamaño de letra:

نتایج آزمون هماهنگ مورخ 28/7/91 کار آموزان مرکز و آموزشگاههای آزاد وتفاهم نامه ها

 

نام نام خانوادگی کد ملی جنسیت نام پدر نام حرفه کد حرفه تاريخ آزمون نمره کتبی آموزشگاه/کارگاه  
معصومه کاظمی   زن حمداله آرایش و پیرایش زنانه 5-70/23/1/3 1391/07/28 0 آموزشگاه تارا  
سیما مجیدزاده بانه   زن صلاح الدین آرایش و پیرایش زنانه 5-70/23/1/3 1391/07/28 0 آموزشگاه تارا  
عبدالرحمان محمدی   مرد حسین اتوماسیون اداری درجه 2  3-42/90/2/3 1391/07/28 0    
ژیلا حسینی   زن طاهر اتوماسیون اداری درجه 2  3-42/90/2/3 1391/07/28 0    
کردستان صالحی   زن عمر اتوماسیون اداری درجه 2  3-42/90/2/3 1391/07/28 67.5    
فاروق ممندی   مرد رحمن اتوماسیون اداری درجه 2  3-42/90/2/3 1391/07/28 0    
امید محمدی   مرد رحیم اتوماسیون اداری درجه 2  3-42/90/2/3 1391/07/28 77.5    
سیوه یل  پری   زن مصطفی اتوماسیون اداری درجه 2  3-42/90/2/3 1391/07/28 72.5    
ایوب قادری   مرد مطلب اتوماسیون اداری درجه 2  3-42/90/2/3 1391/07/28 80    
شکوفه صالح خواه   زن رحمان اتوماسیون اداری درجه 2  3-42/90/2/3 1391/07/28 55    
شیدا  خانی   زن خالد الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 82.5    
مریم  گلکار    زن محمد رسول  الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 85    
چنور  بهلولی    زن رحمان  الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 75    
نیشتمان رضایی   زن طاهر الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 85    
سمیره رضایی   زن طاهر الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 85    
سیویل رضایی   زن طاهر الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 85    
سیما عزیزی بانه   زن محمد غریب الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 77.5    
آزیزه  مولودی    زن ابوبکر  الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 77.5    
ریزان حسنی   زن صالح  الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 82.5    
روژین علی دوست   زن عثمان  الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 85    
سمیه  کریمی   زن غفور الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 80    
گلاویژ  احمدی    زن محمد  الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 60    
رقیه  رسولیان   زن فرج الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 67.5    
کوثر قادری   زن محمد  الگو ساز و برشکار لباس زنانه ( تکدوزی ) 7-91/41/2/4/1 1391/07/28 80    
ایوب کانعمتی   مرد محمدصالح انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
سالار میرزائی سلیمانیه   مرد شمس اله انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 57.5    
عبدالخالق  صالحی   مرد احمد انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
وحید سیاهوشی   مرد مرادحسین انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
میلاد نظری بولانی   مرد خدمتعلی انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
پرویز انوری مایان سفلی   مرد محمدرضا انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 50    
منصور رنجبری   مرد امام قلی انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 57.5    
فرشید بیگلری   مرد علی مردان انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
سجاد رستمی اشارت   مرد صیدعلی انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
فرهاد فرجی   مرد حاتم انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
بهرام بهرامی   مرد طاهر انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 60    
وحید باقری   مرد بابابک انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
میثم شاکرمی فتح   مرد محمد انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
احتشام بوداقی قره تپه   مرد عزیز انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
محسن نظری بهر   مرد حسن انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
عطااله خضری   مرد محمد انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
میلاد ارمغان   مرد محمد انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
فرهاد احمدپورپرشه   مرد طاهر انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 52.5    
فرهاد صبوری   مرد ابراهیم انجام سرویس و نگهداری خودرو 8-49/81/2/3/1 1391/07/28 0    
فرزانه زارعی   زن علی بازاریاب مطبوعاتی 1-59/56/1/1 1391/07/28 73.3333 آموزشگاه غزال کردستان  
گوران مرادی   مرد عباس باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 0    
عبدالرحمان صوفی زاده   مرد عثمان باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 20    
عمر امینی   مرد محمد باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 0    
جلال حسین پور   مرد عبداله باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 0    
علی محمدی   مرد کریم باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 0    
محمدطاهر اعظمی   مرد مصطفی باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 0    
پیمان میهن دوست   مرد محمد باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 0    
کیوان  میهن دوست   مرد محمد باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 0    
هژیر سلامی   مرد صدیق باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 53.3333    
محمد رحمنی   مرد نصراله باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 0    
مسعود رشیدپور   مرد محی الدین باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 40    
آرام امینی   مرد فایق باغبان 6-27/41/1/4 1391/07/28 0    
سیدعزت الدین احمدپور   مرد سیدمحمد برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 62.5    
ارسلان معروفی   مرد کریم برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 52.5    
جلیل محمدی   مرد توفیق برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 42.5    
حسین محمدزاده   مرد محمدسعید برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 37.5    
ابراهیم حسنی ساوان   مرد محمد برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 0    
حامد سعیدخواه   مرد محمود برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 40    
جلال خدری   مرد علی برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 85    
ادریس امینی   مرد کمال برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 0    
سیدمهدی احمدپور   مرد سیدمحمد برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 0    
آرش محمدپور   مرد محمود برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 80    
مهدی قادری   مرد محمدصالح برقکار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 1391/07/28 65    
زینب صدیقی   زن احمد پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 42.5    
خدیجه احمدی صدبار   زن علی پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 37.5    
فرزانه  رسولی   زن عبداله پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 32.5    
سمیرا محمودی   زن رحیم پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 0    
سرگل احمدپناه   زن رحمان پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 32.5    
روناک ثریا   زن نبی پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 45    
زینب احمدی صدبار   زن علی پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 27.5    
ئه سرین زاهدی   زن قادر پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 37.5    
گلاله  سلیمی   زن احمد پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 45    
پروانه امینی نژو   زن محمد پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 57.5    
دلکش امینی نژو   زن محمد پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 37.5    
منیژه موسوی   زن مصطفی پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 47.5    
آلتون موسوی   زن صالح پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 45    
خدیجه امینی نژو   زن محمد پرورش دهنده قارچ صدفي 6-27/96/1/2 1391/07/28 27.5    
اسفندیار اسمعیلی   مرد محمدصالح تزئین کننده فضای داخلی 0-21/28/1/2 1391/07/28 0    
سامان خسروی   مرد اکرم تزئین کننده فضای داخلی 0-21/28/1/2 1391/07/28 0    
سیروان علی یار   مرد احمد تزئین کننده فضای داخلی 0-21/28/1/2 1391/07/28 0    
آکو معرفتی   مرد منصور تزئین کننده فضای داخلی 0-21/28/1/2 1391/07/28 0    
بهرام بهرامی   مرد طاهر تعمیرکار برق خودرو درجه 2 8-55/42/2/3 1391/07/28 30    
حکیم محمودی   مرد محمدغریب تعمیرکار برق خودرو درجه 2 8-55/42/2/3 1391/07/28 0    
سیوان صبرجو   مرد محمد تعمیرکار برق خودرو درجه 2 8-55/42/2/3 1391/07/28 0    
رزگار صالحی   مرد عبداله تعمیرکار برق خودرو درجه 2 8-55/42/2/3 1391/07/28 55    
آروین محمودی   مرد رئوف تعمیرکار برق خودرو درجه 2 8-55/42/2/3 1391/07/28 30    
حسام الدین قادری   مرد عبدالرحمن تعمیرکار برق خودرو درجه 2 8-55/42/2/3 1391/07/28 0    
محمد رحیمی دارینه   مرد فتاح جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 0    
زانا پری پور   مرد عبد الرحمن جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 50    
سید عبدالملک سیدی پور   مرد سید محمود جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 0    
سید هادی احمدی میشاو   مرد سید سعید جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 40    
ناصح شاکری   مرد محمد ناجی جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 50    
مطلب امینی   مرد عزیز جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 53.3333    
سلیمان زهره   مرد حسن جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 53.3333    
خالق عزیزی   مرد علی جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 0    
کیوان سخاوت   مرد محمد رحیم جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 60    
فردین کریمی   مرد سعید جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 0    
رزگار امین زاده   مرد محمد جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 63.3333    
زانیار محمودی   مرد ابراهیم جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 53.3333    
آزاد رشیدزاده   مرد مجید جوشکار گاز محافظ 2 CO 8-72/13/1/2 1391/07/28 0    
شیدا رسولی   زن عبداله خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 20    
مینا مولودی   زن احمد خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 40    
حدیث رنج برقوشجی   زن یارولی خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 0    
شیدا رحیمی   زن محمد خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 53.3333    
سویبه حسنی   زن سیدمحمود خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 60    
سیده سروه حسنی   زن سیدمحمود خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 60    
لیلا صالحی   زن ابراهیم خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 36.6667    
ریزان شبانی   زن ابوبکر خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 60    
شلیر مولودی   زن احمد خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 66.6667    
بفرین کریمی   زن محمدعزیز خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 0    
ریزان صالحپور   زن محمد خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 66.6667    
شلیر حسنی   زن محمدفرج خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 0    
سیده پروانه حسینی   زن سیداحمد خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 43.3333    
مریم نازداری گوره دار   زن کری یاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 26.6667    
کبری محمدی   زن احمد خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 50    
زینب نازداری گوره دار   زن کریم خیاط لباس های کشی  7-92/21/1/1 1391/07/28 56.6667    
ژاله  فرج زاده    زن محمودی دوزنده پوشاک حمام 7-91/37/1/2 1/07/28   کارگاه روبان دوزی  
عادل کریمی   مرد حسین رایانه کار DIRECTOR 1-61/47/1/2 1391/07/28 0    

kd1.jpg
جمعه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ۲۲:۰۵
dsc01208.jpg
پنجشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۰۸:۲۲
323333333.jpg
يكشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۲۱:۱۵
6777777.jpg
يكشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۲۱:۰۹
0909090.jpg
يكشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۲۱:۰۳
340.jpg
شنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۲۲:۵۶
110.jpg
پنجشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ۰۹:۴۰
225.jpg
يكشنبه, ۰۵ فروردين ۱۳۹۷ ۰۷:۴۹
0000p.jpg
جمعه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۳:۱۹
110.jpg
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۲۳

آخرین اخبار


::.   حضور کارکنان مرکز آموزش فنی وحرفه ای بانه در راهپیمایی روز جهاني قدس -- ۱۸ خرداد ۱۳۹۷  ::.

::.   غبار روبی نماز خانه مرکز آموزش فنی وحرفه ای بانه  -- ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷  ::.

::.   مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان : خلاقیت و نوآوری ، توجه به آموزش های متناسب با سفارش بازار کار رمز موفقیت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷  ::.

::.   نشست مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان با کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بانه -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷  ::.

::.   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان در دیدار با فرماندار شهرستان بانه : ارائه آموزش های مهارتی به روستائیان شهرستان بانه گام مهم و موثر در راستای ایجاد اشتغال مواد و پایدار -- ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷  ::.

::.   در هشتمین روز از هفته مشاغل صورت گرفت حضور کارشناس آموزش مرکز آموزش فنی وحرفه ای بانه در دبیرستان شهید خادمی و شهید رجایی این شهرستان -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷  ::.

::.   همزمان با آغاز هفته معرفی مشاغل: اجرای طرح بازدید دانش آموزی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان -- ۳۰ فروردين ۱۳۹۷  ::.

::.   رهبر معظم انقلاب سال 97 را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام نهادند -- ۰۵ فروردين ۱۳۹۷  ::.

::.   به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری : کاشت نهال توسط مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان  -- ۱۸ اسفند ۱۳۹۶  ::.

::.   مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان: ادبیات نوین کسب و کار در جامعه ترویج شود -- ۱۰ اسفند ۱۳۹۶  ::.

سخن ریاست

سید علی علوی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای بانهورود شما را به وب سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای بانه خوش آمد می گویم .....| ادامه مطلب |
موقعیت کاربران

بازدیدها

mod_vvisit_counterامروز74
mod_vvisit_counterدیروز2071
mod_vvisit_counterاین ماه24432
mod_vvisit_counterکل بازدیدها1749070

تعدادحاضرین در سایت

 442 مهمان حاضر

تصویر روز

آدرس و شماره تلفن مرکز

کردستان - بانه -فاز دوم گلشهر - پایین تر از منازل کمیته امداد امام(ره) - مرکز آموزش فنی و حرفه ای بانه /کدپستی : 6691888546

دورنگار:08734255312    شماره های تماس  بصورت24 ساعته  : //   09015574542 //    08734255313    یا شماره تلفن 167

info@banehtvto.ir  

قران آنلاین

پیش بینی هوا شناسی

لینک مراکز استان کردستان


 

وب سایت مراکز آموزش فنی وحرفه استان کردستان


 


ا

 

خدمات الکترونیکی
ورود کاربرانفرمهای مربوط به آموزگاههای آزاد

SSL PISHRO